Monday, 1 April 2013

Šta je pedagogija? :)

Da li znate šta je pedagogija? Čime se bavi i šta proučava? Ko su pedagozi, čime se bave i koje bi osobine trebalo da poseduju? :) 
Studenti pedagogije su snimili video sa odgovorima na gore navedena pitanja! :)