Friday, 11 October 2013

PRVA NACIONALNA KONFERENCIJA STUDENATA PEDAGOGIJE


U subotu, 19. oktobra 2013. godine, od 10.00 do 19.00 časova, Klub studenata pedagogije iz Beograda će organizovati Prvu nacionalnu konferenciju studenata pedagogije u Srbiji, sa ciljem međusobnog povezivanja i aktiviranja budućih pedagoga. Konferencija će se održati na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a njoj će prisustvovati preko 60 studenata pedagogije iz Beograda, Niša, Novog Sada i Kosovske Mitrovice.Kako se studenti pedagogije u Srbiji nikad nisu povezivali na ovakav način, Klub studenata pedagogije iz Beograda došao je na ideju da to promeni i organizuje jednu ovakvu konferenciju. Naša Prva nacionalna konferencija studenata pedagogije upravo ima za cilj uspostavljanje saradnje studenata iz četiri grada u kojima se studira pedagogija: Beograda, Kosovske Mitrovice, Niša i Novog Sada, putem zajedničkog rada na temu: aktivizam i volonterizam – tj. njihova važnost za studente pedagogije. Tokom konferencije ćemo se kroz razne interaktivne radionice, predavanja i diskusije baviti sagledavanjem slike o aktivizmu i volonterizmu u Srbiji, o tome šta oni za nas predstavljaju, motivacijom/demotivacijom za volontiranjem, kao i kompetencijama koje stičemo aktivnim učešćem u društvu, a koje nam kasnije mogu služiti u pedagoškoj praksi, ili pak naučnom radu. Nakon konferencije Klub studenata pedagogije, uz podršku studenata iz drugih gradova, ima u planu pisanje i izdavanje priručnika o volontiranju za studente pedagogije, kao i osmišljavanje i realizaciju još nekih vidova saradnji između studenata pedagogije u Srbiji. Klub studenata pedagogije je, od svog osnivanja u decembru 2011. godine do danas, realizovao niz različitih aktivnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.


Realizaciju ove konferencije podržalo je i finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dok je kompanija „Coca-Cola Hellenic“ obezbedila osveženje za učesnike.