Thursday, 12 February 2015

Znanje nije znanje, ukoliko se ne podeli sa drugima! :)


U sredu, 04. februara, na Filozofskom fakultetu smo zainteresovanim kolegama iz različitih studentskih organizacija predstavili naš projekat ,,Uspostavljanje uspešnog modela funkcionisanja studentskih organizacija'', kao i priručnik koji je nastao u toku projekta: ,,PRIRUČNIK (posternik/koračnik) o uspostavljanju uspešnog modela funkcionisanja studentskih organizacija''. Sa kolegama smo podelili i rezultate istraživanja nastalih u toku projekta, primere dobre prakse, korake ka uspostavljanju uspešnog modela funkcionisanja... Nadamo se da će rezultati ovog projekta pomoći studentskim organizacijama u uspostavljanju uspešnog modela funkcionisanja, i eliminisanju problema sa kojim se svakodnevno susreću! :) 

Fotografije sa događaja možete pogledati pritiskom na ovaj link

Projekat: ,,Uspostavljanje uspešnog modela funkcionisanja studentskih organziacija'' je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.