Tuesday, 5 June 2012

,,Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine’’ na Filozofskom fakultetu

Klub studenata pedagogije i Klub studenata andragogije su 4. juna na Filozofskom fakultetu u Beogradu organizovali tribinu na kojoj je predstavljen „Nacrt strategije razvoja obrazovanja u Republici Srbiji do 2020. godine“. Strategiju su predstavili Vlastimir Matejić – koordinator projekta, Ivan Ivić – koordinator projekta, Vera Dondur – koordinator tima za doktorske studije, Miša Nedeljković – koordinator za finansiranje obrazovanja, Ratko Jankov – koordinator za obrazovanje nastavnika i Ana Pešikan, koordinator tima za osnovno, opšte srednje i umetničko obrazovanje, nakon čega je usledila diskusija tokom koje su studenti postavljali pitanja. Tribina je bila edukativnog karaktera i cilj joj je bio da se studenti upoznaju sa Strategijom, njenim pozitivnim i negativnim stranama, kao i sa promenama koje će doneti u obrazovanje u Srbiji.

Strategija razvoja obrazovanja, ukoliko bude usvojena, biće definišući faktor našeg obrazovnog sistema u budućnosti, i kao takva zahteva pažnju svih interesnih grupa. Informisanje studenata je korak ka transparentnosti i studenti imaju prava da preispitaju pravac u kome obrazovanje teži da ide.

Klub studenata pedagogije i Klub studenata andragogije su samostalne studentske organizacije na Filozofskom fakultetu. Bave se promocijom pedagogije i andragogije kao nauka, podsticanjem studentskog samoorganizovanja i zaštitom prava studenata pedagogije i andragogije.